Erdan Atalay

Erdan Atalay

Met cultuur als fundering kun je alle kracht benutten. Ik sprak Jennifer Ebecilio, ze gaf aan dat de vrouwen en Louk van Riet eensgezind zijn in hun ruimdenkende invulling van de kernbegrippen van stichting 8 maart. Jennifer Ebecilio geeft aan dat de leden uit de expertisegroep zich vooral gezien voelen in de kansen die zij krijgen om hun kwaliteiten optimaal te benutten: Het zijn merendeels onderneemsters. Ze benadrukt ook dat het behoud van je eigen identiteit om te kunnen excelleren van essentieel belang is. Volgens Louk van Riet vraagt de snel veranderende samenleving en het maatschappelijk debat om vraagstukken vanuit een inclusiegedachtegoed te benaderen. Het onder de aandacht brengen van impact thema’s die de opdrachtgevers in de publieke sector concrete handvatten geven om de inclusiebril op te zetten en aan te sluiten bij de leefwereld van vrouwen en burgers in Delft, daar sluit ik mij graag bij aan.
Ben de katılıyorum!