DIALOOGGESPREK OVER SOLIDARITEIT


Dialooggesprek over Solidariteit

Wat is solidariteit? Wat betekent solidariteit voor jou? Welke ervaringen heb je ermee? Hoe is dat voor anderen?
In de dialoog kunnen we elkaars verhalen en betekenissen horen.
We nemen de tijd om te spreken en te luisteren. Ieders inbreng is belangrijk. Door je open te stellen voor de inbreng van de anderen kan het zijn dat je het gesprek anders uitgaat dan dat je erin bent gegaan.

Misschien word je geraakt door het verhaal van een ander. Of word je verrast door hoe een ander iets ervaart.
Door zo in gesprek te gaan met elkaar komt de wijsheid van de groep boven en kan je nieuwe dingen ontdekken.

Van harte welkom!

Dag: 10 maart
Tijd: 19.30-21.00
Plaats: Pimpernelleke, Molenstraat 24, Delft Dialoogbegeleider: Monique Toonen
Maximumaantal deelnemers: 10
Aanmelden via email: info@echtecommunicatie.nl