Robert Vos


Robert Vos is een unieke bondgenoot (“ally”) die met passie ambitieuze en competente vrouwen helpt om door te stromen naar de top van hun organisatie opdat onze wereld er simpelweg beter door wordt.

Hij gelooft sterk in diversiteit, gelijkheid en inclusie. Hij is ervan overtuigd dat de onverbrekelijke samenhang tussen vrouw en man bewust inclusief leiderschap mogelijk zal maken.

Hij is goed in actief luisteren, en verbindend en inspirerend leidinggeven aan mensen. Door zijn aanstekelijk enthousiasme is hij in staat zijn toehoorders te boeien. Als directeur, partner, manager en professional heeft hij veel kennis en ervaring opgedaan in nationale en internationale leidinggevende rollen bij ROVOS Management, Haselhoff Groep, Meta Group, Compuware, Uniface International en IBM. Vóór hij in 1971 bij IBM in dienst trad, heeft hij een aantal jaren gevaren als koopvaardij- en marineofficier – in een werkelijk dominant masculiene omgeving. Hij behaalde een master in bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit.

Op 8 maart 2021 heeft hij zijn boek “Fiftyfifty: een stappenplan voor het bevorderen van de doorstroom van vrouwen naar de top” gepubliceerd. Fiftyfifty staat nu op de longlist voor het Managementboek van het Jaar 2022. 

Zijn voordracht tijdens de kick-off op 8 maart zal gaan over de gevolgen van de agrarische revolutie, die zo’n 10.000 jaar geleden plaats vond en die tot op de dag van vandaag de bijzondere privileges heeft vastgelegd die mannen onbewust genieten. En daarmee vrouwen als ten enenmale “ongeschikt voor bestuur” heeft weggezet. Hoe komen wij uit deze onbewust exclusieve “man cave” en kunnen wij de vruchten gaan plukken van een werkelijk (on)bewust inclusieve samenleving?