Samenwerken

Samenwerken

Samenwerken met Internationale Vrouwendag

Platform Internationale Vrouwendag is op zoek naar samenwerkingen en allianties

Mannen en vrouwen gebruiken andere strategieën als het aankomt op samenwerken, en dat zouden nu ook de hersenen laten zien.

Om iets gedaan te krijgen, is het vaak een wijs besluit om de handen ineen te slaan. Maar dit gaat soms lastig: we pakken dingen niet allemaal op dezelfde manier aan. Zo hebben mannen en vrouwen andere strategieën om een taak te voltooien.

Je kent vast de uitspraak ‘Vrouwen komen van Venus, mannen komen van Mars’. Zou dat verklaren waarom we elkaars taal niet altijd spreken? Onbegrip en miscommunicatie zorgen ervoor dat de samenwerking tussen mannen en vrouwen niet altijd even gemakkelijk verloopt. Hoe komt dat en hoe zorg je dat je wel succesvol met de ander communiceert?

Andere doelen

Kort door de bocht komt het verschil in communicatie er op neer dat mannen over het algemeen meer doelgericht communiceren en vrouwen juist meer relatiegericht. Beide zetten communicatie voor verschillende doeleinden in. Mannen gebruiken communicatie om status vast te stellen en tastbaar resultaten te realiseren. Het zelfbeeld van een man wordt over het algemeen gedefinieerd op basis van het resultaat dat hij bereikt. Vrouwen daarentegen gebruiken communicatie vooral om sociale contacten te verbeteren en relaties te creëren. Vrouwen doen dit, in tegenstelling tot de man, omdat hun zelfbeeld gedefinieerd wordt op basis van gevoel en de kwaliteit van relaties met anderen.

Over het algemeen hebben mannen dus behoefte om resultaat te boeken en vrouwen om kwalitatief hoogwaardige relaties te hebben.

Overall, men want to feel needed, appreciated, and admired, while women strive to feel cherished, respected, and devoted – John Gray (Gray, 1992)

Succesvol communiceren

Volgens het Invloedmodel® zijn mensen invloedrijker naarmate ze kunnen balanceren tussen doelgerichte en relatiegerichte communicatie. Uit ons onderzoek blijkt, ondersteunend aan bovenstaande, dat vrouwen voornamelijk invloedstijlen inzetten die relatiegericht zijn en mannen invloedstijlen die doelgericht zijn. Mannen nemen op basis van dit model eerder ruimte in en laten horen wat zij denken (duwenergie), en vrouwen geven voornamelijk ruimte aan de ander en vragen naar meningen en ideeën (trekenergie).

Om succesvol te communiceren met het andere geslacht is het dus handig om in staat te zijn om de invloedstijlen flexibel in te zetten en op het juiste moment te switchen tussen de een en de ander. Op die manier ben je in staat om in elke situatie je doel te behalen én de relatie met je gesprekspartner te versterken. In the end zorgt dit ervoor dat je meer voor elkaar krijgt. In je werk, maar ook privé.

Bron: Zuidema.nl