Spreker 1

Spreker 1

Burgermeester van Delft:

Marja van Bijsterveldt