Winnaars 2020


In 2020 hebben drie bijzondere vrouwen de Power Award gewonnen. Jos de Neve, Ghana Saleh en Wilma Broeseliske zijn toen extra in het zonnetje gezet voor hun inzet.

De winnaars met jury-voorzitter Laurien Willemse
Foto: Thijs Tuurenhout

Jos de Neve
We beginnen met het levende bewijs dat je nooit te oud bent om je in te zetten voor je medemens. Mevrouw Jos de Neve, 83 jaar jong, functioneert als een spil in het Delftse web als het gaat om het bij elkaar brengen van mensen van buitenlandse afkomst die hun Nederlands willen verbeteren met taalcoaches, ook vrijwilligers. Op persoonlijke en informele manier wordt het Nederlands verbeterd en al doende meer geleerd over de “does en don’ts” van de Nederlandse maatschappij. Taal is zó belangrijk als het gaat om integratie in dit land, maar daarnaast ook de contacten met Nederlanders om te begrijpen hoe deze maatschappij functioneert.  Ieder jaar zijn er wel 50 aanvragen van anderstaligen en Jos probeert dan een passende taalcoach te vinden. Soms zijn de aanvragen bijvoorbeeld gericht op beroepsjargon, en dan zoekt ze iemand met een vergelijkbare achtergrond. Dit initiatief, Spraakzaam genoemd, functioneert als onderdeel van het Delftse Gilde. Jos is al vele jaren de motor achter dit mooie werk. Veel buitenlanders spreken  door haar bemiddeling beter Nederlands, en voelen zich daardoor meer thuis in onze maatschappij! Een verdiende pluim!

Ghada Saleh
De volgende winnaar komt van ver weg en ook een deel van haar vrijwilligerswerk speelt zich af in haar thuisland, Soedan. Ghada Saleh woont in Nederland sinds 1998 en vanaf 2002 in Delft. Zij voelt zich thuis in dit land, heeft er een HBO-opleiding Business Development gedaan en is daar terecht erg trots op. Maar het bijzondere is dat ze haar expertise belangeloos toepast in haar thuisland als ze daar op bezoek gaat. Ze adviseert kleine bedrijven in succesvol ondernemerschap. Haar hulp in Soedan betreft ook scholen, ziekenhuizen, gehandicapten. Hier in Nederland is ze ook zeer actief:
Ze organiseert workshops en culturele evenementen voor o.a. de Soedanese en Marokkaanse gemeenschap ter bevordering van de integratie.  Ze verbindt mensen door het opzetten van buurtfeesten in de Buitenhof en sportevenementen voor de kinderen.  Maar ook zet ze zich in haar omgeving in voor voorlichting over borstkanker,  en – ook heel belangrijk – vrouwenbesnijdenis en het voorkomen daarvan.  Ze is een allround vrijwilliger en verdient terecht een Power Award!

Wilma Broeseliske
De laatste winnaar van vanavond noemt zichzelf een verbinder. Wilma Broeseliske heeft een enorm netwerk in Delft en al vele initiatieven op haar naam staan om achtergestelde groepen te helpen hun talenten te ontdekken en zich verder te ontwikkelen. Eén van die initiatieven is het 015NOW waarin mensen die aan de zijlijn staan – bijvoorbeeld door werkeloosheid of ziekte – weer leren om hun talenten toe te passen en gemotiveerd worden om actief deel te nemen aan deze maatschappij. Ook staat Wilma aan de basis van de Delftse Uitdaging, een initiatief om Stichtingen en Verenigingen te verbinden aan Delftse bedrijven, waar met gesloten beurs kennis, en materialen uitgewisseld kunnen worden, als onderdeel van Maatschappelijk Bewust Ondernemen. SAMENDOEN is haar motto!