2018 Gelijkwaardigheid van de migrante vrouw

Alam-Khan en de Wereldparels
Locatie: Buurthuis de Vleugel,

Aart van der Leeuwlaan 4

Zaterdag 3 maart
Aanvang 13.30 – 16.00 uur

Entree: gratis!

Georganiseerd door: Advocatenkantoor Alam-Khan en de Wereldparels

De intentie is om samen in dialoog te gaan om bewuster te worden van de verschillen en éénheid die ons verbindt.

Welke obstakels ondervindt een migrante vrouw om gelijkwaardig te zijn aan de autochtone vrouw?

Is de migrante vrouw hiervan bewust? Wat kan zij zelf hieraan doen?

Zijn de obstakels wel te overwinnen? Of is “gelijkwaardigheid” een illusie?

Programma

14.00–15.00 paneldiscussie;

15.00–15.15 pauze;

15.15–16.00 twee ronde tafel discussies

Dialoog In discussie met 2 migrante vrouwen:

  • Yasmine Soraya en
  • Nushaba Mirzazade.

De middag wordt begeleid door  Afshan Alam-Khan.

 

“Nobody is superior, nobody is inferior,

but nobody is equal either.

People are simply unique, incomparable”

 

Kom mee discussiëren en leren van elkaar. We nodigen graag vrouwen uit alle culturen uit! Hoeveel nationaliteiten zullen er aanwezig zijn? Alle vrouwen zijn van harte welkom.

Aanmelden kan bij het Advocatenkantoor Alam-Khan te Delft: Via info@alam-khan.nl (www.alam-khan.nl)