Power Award. 2022


Nomineer een Delftenaar, man of vrouw, voor de Power Award  2022.

Acht maart komt er weer aan en dat betekent Internationale Vrouwendag. Dat vieren we in Delft in 2022 op en omstreeks de dag ‘8 maart’ met diverse evenementen met het jaarthema ‘V/M Solidariteit’.

In Delft zijn vele betrokken mensen die zich actief en belangeloos inzetten om kansen en mogelijkheden van anderen in de maatschappij te vergroten. Zij verdienen het om in de spotlights gezet te worden. Zij verdienen erkenning voor hun positieve bijdrage en zichtbare impact. Zij zijn een voorbeeld en inspiratiebron voor anderen. De Power Award is een middel dat hierin voorziet. Bij de jaarlijkse Internationale vrouwendag viering door Stichting 8 maart Delft worden de winnaars van de Power Award bekendgemaakt.
Dat zal gebeuren tijdens de openingsavond van de Internationale Vrouwendagviering, dit jaar op dinsdagavond 8 maart.

Ken je iemand of ben jij een persoon of organisatie in Delft of omstreken die duurzaam bijdraagt aan de participatie, ontwikkeling en emancipatie van anderen en met name van vrouwen?
Mail naar 8maartdelft@gmail.com zijn of haar naam met een korte toelichting waarom deze persoon of organisatie de Power Award dit jaar in het kader van het thema verdient. De stichting neemt daarna contact met je op voor meer informatie.


Je kunt nog tot dinsdag 1 februari een Delfts persoon of organisatie voor deze award nomineren.

————————–

Eregalerij: eerdere winnaars van de Power Award

Winnaars Power Award 2021
Vorig jaar werd de Power Award niet aan personen toegekend maar aan organisaties.

Winnaars Power Award 2020

Al een aantal jaren is het de gewoonte om als onderdeel van de festiviteiten rondom Internationale Vrouwendag ook aandacht te besteden aan mensen die belangeloos veel doen voor onze maatschappij. Dat kan van uiteenlopende aard zijn. De afgelopen jaren hebben we al veel mooie initiatieven hier op het podium gehad. Bijvoorbeeld bestrijding van eenzaamheid, of het verbinden van buurtgenoten met elkaar, en verbeteren van kansen voor achtergestelde(n),  integratie van mensen met een migratie-achtergrond. Een Power Award is een prachtige gelegenheid om zo iemand in het zonnetje te zetten, het betekent waardering, erkenning en bemoediging voor het o zo belangrijke werk. Ook dit jaar hadden we weer een scala aan nominaties ontvangen en de jury heeft daarvan 3 winnaars geselecteerd voor de Power Award.

De winnaars met jury voorzitter Laurien Willemse

– Foto: Thijs Tuurenhout[/caption]

Jos de Neve
We beginnen met het levende bewijs dat je nooit te oud bent om je in te zetten voor je medemens. Mevrouw Jos de Neve, 83 jaar jong, functioneert als een spil in het Delftse web als het gaat om het bij elkaar brengen van mensen van buitenlandse afkomst die hun Nederlands willen verbeteren met taalcoaches, ook vrijwilligers. Op persoonlijke en informele manier wordt het Nederlands verbeterd en al doende meer geleerd over de “does en don’ts” van de Nederlandse maatschappij. Taal is zó belangrijk als het gaat om integratie in dit land, maar daarnaast ook de contacten met Nederlanders om te begrijpen hoe deze maatschappij functioneert.  Ieder jaar zijn er wel 50 aanvragen van anderstaligen en Jos probeert dan een passende taalcoach te vinden. Soms zijn de aanvragen bijvoorbeeld gericht op beroepsjargon, en dan zoekt ze iemand met een vergelijkbare achtergrond. Dit initiatief, Spraakzaam genoemd, functioneert als onderdeel van het Delftse Gilde. Jos is al vele jaren de motor achter dit mooie werk. Veel buitenlanders spreken door haar bemiddeling beter Nederlands, en voelen zich daardoor meer thuis in onze maatschappij! Een verdiende pluim!

Ghada Saleh
De volgende winnaar komt van ver weg en ook een deel van haar vrijwilligerswerk speelt zich af in haar thuisland, Soedan. Ghada Saleh woont in Nederland sinds 1998 en vanaf 2002 in Delft. Zij voelt zich thuis in dit land, heeft er een HBO-opleiding Business Development gedaan en is daar terecht erg trots op. Maar het bijzondere is dat ze haar expertise belangeloos toepast in haar thuisland als ze daar op bezoek gaat. Ze adviseert kleine bedrijven in succesvol ondernemerschap. Haar hulp in Soedan betreft ook scholen, ziekenhuizen, gehandicapten. Hier in Nederland is ze ook zeer actief:
Ze organiseert workshops en culturele evenementen voor o.a. de Soedanese en Marokkaanse gemeenschap ter bevordering van de integratie.  Ze verbindt mensen door het opzetten van buurtfeesten in de Buitenhof en sportevenementen voor de kinderen.  Maar ook zet ze zich in haar omgeving in voor voorlichting over borstkanker, en – ook heel belangrijk – vrouwenbesnijdenis en het voorkomen daarvan.  Ze is een allround vrijwilliger en verdient terecht een Power Award!

Wilma Broeseliske
De laatste winnaar van vanavond noemt zichzelf een verbinder. Wilma Broeseliske heeft een enorm netwerk in Delft en al vele initiatieven op haar naam staan om achtergestelde groepen te helpen hun talenten te ontdekken en zich verder te ontwikkelen. Eén van die initiatieven is het 015NOW waarin mensen die aan de zijlijn staan – bijvoorbeeld door werkeloosheid of ziekte – weer leren om hun talenten toe te passen en gemotiveerd worden om actief deel te nemen aan deze maatschappij. Ook staat Wilma aan de basis van de Delftse Uitdaging, een initiatief om Stichtingen en Verenigingen te verbinden aan Delftse bedrijven, waar met gesloten beurs kennis, en materialen uitgewisseld kunnen worden, als onderdeel van Maatschappelijk Bewust Ondernemen. SAMENDOEN is haar motto!

Vrijheid

Winnaars 2019

In 2019 zijn er drie winnaars van de Power Award.
Drie geweldige vrouwen waarop wij trots mogen zijn.
Op de foto hieronder van links naar rechts, Juryvoorzitter Laurien Willemse, Ina Groot, Safiye Taskir en Patty Knoops.

Power Award

Safiye Taskir

Safiye is al meer dan 20 jaar actief onder de Turkse vrouwengemeenschap in Delft. In principe hoort de Turkse vrouwenvereniging bij de moskee, maar onder leiding van Safiye komen zowel religieuze als niet-religieuze dames naar de bijeenkomsten.  Iedereen is welkom. Er zijn 2 bijeenkomsten per week, waar samen Turkse maaltijden worden bereid. “Kom uit je huis, deel met elkaar en eet met elkaar” is haar motto. Deelnemers zijn zowel jong als wat ouder. Tijdens die bijeenkomsten worden ook allerlei workshops georganiseerd, van “omgaan met je kind”, “sociale media”, en aspecten van de gezondheid zoals afvallen en stoppen met roken. Daarbij worden taboes niet gemeden.

Er wordt ook duidelijk gewerkt aan integratie bijvoorbeeld door tijdens de ramadan 1 van de avonden het “Ontvasten” (de maaltijd na zonsondergang) open te stellen voor niet-moslims. Ook wordt er ieder jaar samen met mensen van andere culturen aan de Vredesloop deelgenomen. Het absolute hoogtepunt van het jaar is het Lentefeest, een 3-daags feest waar Safiye met een hele groep vrijwilligers een activiteiten programma draait voor zo’n 150 – 200 deelnemers in het Poptapark.

Ook organiseert ze tripjes in Nederland en België, waarbij de dames zonder hun echtgenoten genieten van een dagje uit. En de laatste 2 jaar zelfs een meerdaagse trip naar een Turkse bestemming. Zo helpt ze de traditionele grenzen langzaam te verleggen naar wat meer vrijheden en verbeterde integratie in de Delftse gemeenschap.

Een uitstekend initiatief, wat een Power Award verdient!

Patty Knoops

Patty is de initiatiefnemer van de Stichting “Kijk Haar!”

Tijdens haar werk bij de Gemeente Rotterdam ontdekte ze hoeveel vrouwen van boven de 50 jaar moeite hebben met aan het werk komen, terwijl ze een vracht aan ervaring hebben.  Zo komen ze van WW in de bijstand terecht met steeds minder zicht op een baan. Patty besloot hier zo’n 5 jaar geleden iets aan te doen zei haar baan op en begon met het opzetten van sollicitatie trainingen voor deze vrouwen. Al gauw groeide dit initiatief uit tot een variëteit van workshops, naast de sollicitatie trainingen, ook over het leren kennen van je kernwaarden, non-verbale communicatie, en netwerken.  Deze trainingen worden gratis aangeboden aan vrouwen in de bijstand, en met een kleine vergoeding, wanneer er nog WW ontvangen wordt. Van de 140 vrouwen die de afgelopen jaren deelnamen aan het programma van Kijk Haar! heeft zo’n 60% inmiddels een baan. Een prachtig resultaat waarvoor Patty terecht de Power Award ontvangt.

Ook het Oranjefonds kwam tot die conclusie en zal de stichting ook wat financiële ondersteuning bieden, zodat de trainers iets meer dan hun reiskosten vergoed kunnen krijgen en de activiteiten verder uitgebreid kunnen worden.

Ina Groot

Mensen uit hun isolement halen, dat is wat Ina Groot doet met haar inmiddels beroemde maandelijkse maaltijden “Eten met Ina”. Alleen eten is niet leuk en samen eten leidt tot nieuwe contacten, iets waar in deze tijd van individualisering steeds meer behoefte aan is. Elke maand kan Ina 40-50 alleengaanden een heerlijke avond bezorgen door een maaltijd te organiseren in wisselende restaurants in Delft. Volgende maand doet ze dit al voor de 75ste keer! Deelnemers ontwikkelen er nieuwe vriendschappen en zijn enorm enthousiast. De tafels zijn zo vol geboekt! Restaurants bieden zichzelf aan en het hoogtepunt van het jaar is de zomereditie waar 125 personen aan deel kunnen nemen. In mooie locaties als de van Mandelezaal en het Arsenaal werden de afgelopen jaren zomeravond tafels met een speciaal thema georganiseerd. Ina is inmiddels 74 jaar, maar zeker niet van plan om op te houden met dit prachtige initiatief. En ze is er altijd bij, ook vanavond, waardoor ze wat later op deze bijeenkomst kon komen.

Een terechte ontvanger van de Power Award!

Winnaars 2018

Gelijkwaardigheid, inclusie en diversiteit

De Power Award is in 2018 aan 3 bijzondere bevlogen kanjers uitgereikt die zich in Delft duurzaam inzetten voor gelijkwaardigheid, inclusie en diversiteit:  Wouke Lam, Naila Ghani-Chaudry en Pieter van Stein.

Wouke Lam, Naila Ghani-Chaudry en Pieter van Stein zijn de winnaars van de Power Award. Zij werden door een deskundige jury gekozen uit maar liefst 15 genomineerden.

De winnaars zijn betrokken medemensen. Ze inzetten zich voor inclusie en diversiteit, female leadership, integratie, gelijkwaardigheid voor 47+ vrouwen, inclusie voor allochtone vrouwen, voor vrouwen en meisjes in de wetenschap, en vrouwen uit Voorhof en Buitenhof.

Wouke Lam heeft de Power Award in ontvangst genomen voor haar hele levensoeuvre op het gebied van diversiteit, inclusie en female leadership. Ze zet zich in voor meisjes in het technisch onderwijs, zoals haar bestuursfunctie bij het VHTO en de DigiVita events waar jonge meisjes leren programmeren. Ze is voorzitter van Soroptimistclub Delft en de initiatiefneemster van het nieuwe Vrouwen in Delft Platform. Dit is slechts een tipje van de sluier van haar inzet voor de maatschappij!

Naila Ghani-Chaudry was blij verrast met haar Power Award voor de Stichting Delftse Mamazorg waarvan zij een van de founding mothers is.  Naast haar inzet voor vrouwen als vrijwilliger, brengt ze wijken Voorhof en Buitenhof positief onder de aandacht met haar vlogs. “Buitenhof is slecht in de media verschenen, terwijl het dagelijkse leven er niet heel anders is dan in andere wijken” aldus Naila. Ze is actief betrokken bij talentenprogramma voor jongeren en werkt met jongeren bij Delft voor Elkaar.

Pieter van Stein is professioneel coach en is sinds de oprichting betrokken bij de Delftse Stichting Kijk Haar. Deze stichting biedt vrouwelijke professionals van 50 jaar en ouder met een uitkering de mogelijkheid deel te nemen aan een gratis trainingstraject van zes weken om sterker te staan bij het vinden van een baan. Pieter is de initiator van de Kijk Haar-netwerkwandelingen. Tijdens de uitreiking van de Power Award had hij net de mijlpaal bereikt van de 50ste wandeling.

Over de Power Award
In Delft zijn vele betrokken mensen die zich actief inzetten om kansen en mogelijkheden van anderen te vergroten. Zij verdienen het om in de spotlights gezet te worden. Zij verdienen erkenning voor hun goede daden. Zij zijn een voorbeeld en inspiratiebron voor anderen. De Power Award is een middel dat hierin voorzien omstreeks de jaarlijkse Internationale vrouwendag. Het doel is een of meer personen uit de Delft en omstreken in het zonnetje zetten voor hun duurzame bijdrage aan de emancipatie en participatie van anderen. Anderen die hiermee hun mogelijkheden en kansen in de maatschappij vergroten en daarmee de maatschappij weer verder helpen.

Nomineer een Delftenaar, man of vrouw, voor de Power Award.

Ken je iemand in Delft die duurzaam bijdraagt aan emancipatie en participatie van anderen en met name van vrouwen? Mail zijn of haar naam met een korte toelichting naar 8maartdelft@gmail.com. De stichting neemt daarna contact met je op voor meer informatie. Je kunt nog tot woensdag 20 februari een Delftenaar voor deze award nomineren.

Voor informatie of opmerkingen Stichting 8 maart Delft