V/M Solidariteit, de kracht voor verandering

V/M Solidariteit, de kracht voor verandering

https://www.unwomen.org/en

 

Het thema voor Internationale Vrouwendag, 8 maart 2022 (IWD 2022) is “Gelijkheid vandaag voor een duurzame toekomst”, en erkent de bijdrage van vrouwen en meisjes over de hele wereld, die het voortouw nemen bij de aanpassing aan, mitigatie en reactie op klimaatverandering, om een duurzamere toekomst voor iedereen op te bouwen.

Internationale Vrouwendag 2022: “Gelijkheid vandaag voor een duurzame toekomst”

Het bevorderen van gendergelijkheid in de context van de klimaatcrisis en het verminderen van het risico op rampen is een van de grootste wereldwijde uitdagingen van de 21e eeuw. De kwesties van klimaatverandering en duurzaamheid hebben ernstige en blijvende gevolgen gehad en zullen dat blijven hebben voor ons milieu, onze economische en sociale ontwikkeling. Degenen die tot de meest kwetsbaren en gemarginaliseerden behoren, ervaren de diepste gevolgen. Vrouwen worden steeds meer erkend als kwetsbaarder voor de gevolgen van klimaatverandering dan mannen, omdat zij de meerderheid van de armen in de wereld vormen en meer afhankelijk zijn van de natuurlijke hulpbronnen die de klimaatverandering het meest bedreigt.

Tegelijkertijd zijn vrouwen en meisjes effectieve en krachtige leiders en change-makers voor klimaatadaptatie en -mitigatie. Ze zijn betrokken bij duurzaamheidsinitiatieven over de hele wereld en hun deelname en leiderschap resulteert in effectievere klimaatactie. Het blijven onderzoeken van de mogelijkheden, evenals de beperkingen, om vrouwen en meisjes in staat te stellen een stem te hebben en gelijkwaardige spelers te zijn in de besluitvorming met betrekking tot klimaatverandering en duurzaamheid, is essentieel voor duurzame ontwikkeling en meer gendergelijkheid. Zonder gendergelijkheid van vandaag blijft een duurzame toekomst en een gelijke toekomst buiten ons bereik.

De viering van internationale vrouwendag door de Verenigde Naties onder het thema “Gelijkheid vandaag voor een duurzame toekomst”, zal worden gekenmerkt door een virtueel (TBC) evenement op hoog niveau op dinsdag 8 maart 2022, 10.00-23.30 uur EST. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de voorzitter van de Algemene Vergadering, de voorzitter van de Commissie voor de status van vrouwen, de uitvoerend directeur van UN Women en activisten voor gendergelijkheid en klimaatverandering en beroemdheden zullen deelnemen. Het evenement wordt gevolgd door een paneldiscussie op hoog niveau en muzikale optredens.

Het thema voor Internationale Vrouwendag is afgestemd op het prioritaire thema voor de komende 66e Commissie voor de Status van Vrouwen (CSW66): “Het bereiken van gendergelijkheid en de empowerment van alle vrouwen en meisjes in de context van beleid en programma’s voor het verminderen van klimaatverandering, milieu- en rampen risicovermindering”.

Stichting 8 maart helpt je graag hierbij, het begint al bij Internationale vrouwendag Delft om een deel uit te maken van dit wereldwijde gesprek. Je bent van harte uitgenodigd, wij komen graag met je in gesprek