Vrijheid


Internationale Vrouwendag van 3 t/m 12 maart 2020

Vandaag vrijdag 13 maart kunnen wij zeggen dat, voor ons Stichting 8 Maart Delft, het festival voor internationale vrouwendag 2020 erop zit!

We kijken terug op een zeer gevarieerde en enerverend drukke maar ook succesvolle week.

Ondanks de vragen rondom het corona virus hebben veel vrouwen en mannen deelgenomen aan de bijna 30 activiteiten welke dit jaar bij internationale vrouwendag festival werden aangeboden. Alom werden ze goed bezocht en zeer gewaardeerd.

Wij zijn trots dat we als bestuur i.s.m. alle netwerkpartners, organisaties en sponsoren zo’n week hebben mogen en kunnen neerzetten.  En allen die er aan hebben bijgedragen worden hartelijk bedankt.

Hierbij een compilatie van foto’s van enkele van de  activiteiten van 3 tot en met 12 maart.

De Openingsavond
Enkele van de andere activiteiten

 

Dit jaar staan we stil bij vrijheid.

Dit jaar gedenken wij dat ons land 75 jaar geleden werd bevrijd. Wij nemen daarbij in gedachten dat wij al die jaren van vrijheid genieten. Het landelijke jaarthema ‘Vrijheid’ is dus heel toepasselijk gekozen.
Vrijheid is niet vanzelfsprekend, het moet worden gemaakt en zorgvuldig in stand gehouden. Het plaatje hiernaast toont het Vrijheidsbeeld tijdens haar opbouw. Het symboliseert dat vrijheid niet vanzelf ontstaat, maar dat het een resultante is van construeren en bouwen.
Vrijheid is helaas niet wereldomvattend, maar het weten dat vrijheid maakbaar is mag hoop, moed en kracht geven aan degenen die het nog moeten ontberen.

In Delft vieren we geen Internationale Vrouwendag, maar een Internationaal Vrouwenfestival. Dit danken we aan de betrokkenheid en deelname van vele Delftse burgerinitiatieven, stichtingen, verenigingen, bedrijven en Delftenaren.

Op dinsdagavond 3 maart zal de opening van het festival en uitreiking van de Power Awards van 2020 plaatsvinden.
Dat is de  ‘start’ van een festival vol met evenementen van 3 tot en met 12 maart.

Komende dagen zal een reeks evenementen plaats vinden in het kader van onze festivalweek. Dan zullen veel mensen elkaar ontmoeten en dat is heel mooi. Een tegenvaller is dat wij rekening moeten houden met de omstandigheid dat er een onplezierig virus rondwaart. Wij noemen daarom enkele tips die helpen om bij de komende evenementen bewust met de situatie om te gaan.

 • Bij ontmoetingen, niet of zo min mogelijk, kussen en/of handen schudden.
 • Was je handen regelmatig.
 • Nies of hoest in je binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.

Locatie: Vermeer Centrum Delft – Voldersgracht 21 – Delft
Inloop: 19:00, aanvang: 19:30 – 22:00 uur
Entree: Gratis

Samen geven we invulling aan het thema van dit jaar, Vrijheid. Het festival is voor iedereen en iedereen mag zijn/haar eigen bijeenkomst of lezing organiseren. Iedereen mag meedoen. Heb jij een leuk idee of initiatief? Neem contact met ons op.

Op 3 maart reikt de jury de Power Award uit. Met de Power Award zetten we elk jaar één of meerdere personen uit Delft in het zonnetje voor zijn/haar duurzame bijdrage aan de emancipatie en participatie van anderen en met name van vrouwen. Vrouwen die hiermee hun mogelijkheden en kansen in de maatschappij vergroten en daarmee de maatschappij weer verder helpen.

Het worden weer prachtige dagen!
Meer weten? Meedoen?
Stuur een bericht naar: Stichting 8 Maart Delft

 

Wat doet Stichting 8 Maart Delft?

Missie/ Visie

Stichting 8 Maart Delft zet zich jaarlijks in om Internationale Vrouwendag een week lang onder de aandacht te brengen bij een breed publiek in de regio Delft en omstreken. Hierbij staan genderrechtvaardigheid, gelijke rechten en gelijke kansen voor vrouwen en mannen (jong en oud) centraal. De wet is over het algemeen niet de aanleiding voor uitsluiting, maar de houding, de gebruiken en de waardering van eigenschappen en culturen. Dit geldt met name voor vrouwen met een afstand tot de maatschappij en de LHBTI+ gemeenschap. Door stil te staan bij Internationale Vrouwendag wil Stichting 8 Maart Delft een bruggenbouwer zijn en bewustwording creëren bij vrouwen én mannen. Het is van belang om te investeren in een omgeving waar het talent van alle mensen wordt benut, ongeacht geslacht of geaardheid.

Al jaren worden er wereldwijd activiteiten georganiseerd op 8 maart in het kader van Internationale Vrouwendag. Deze dag stond en staat voor het gevoel van solidariteit en strijdbaarheid van vrouwen overal ter wereld. In Nederland vindt de viering plaats rondom een specifiek landelijk gekozen thema. Stichting 8 Maart Delft sluit jaarlijks aan bij dit thema.

Waar mogelijk wil zij met haar netwerk de krachten bundelen en bijdragen aan de positie van de vrouw, door deze te versterken op de volgende punten:

 • Onafhankelijkheid
 • Economische zelfstandigheid
 • Maatschappelijke Inclusiviteit & Diversiteit

Er is ieder jaar weer een rijk aanbod van verschillende activiteiten, workshops, lezingen en trainingen, allemaal in Delft en omstreken.

Doelstellingen

Stichting 8 Maart Delft vindt het belangrijk om doelen na te streven. Zo wordt er effectiever gewerkt aan de missie en visie. Er wordt regelmatig geëvalueerd of deze doelen nog passend zijn bij de ontwikkelingen in Delft en omstreken.

Het hoofddoel is het bieden van een gemeenschappelijk podium voor betrokkenen die in deze periode willen acteren of events willen organiseren, die in het teken staan van Internationale Vrouwendag en haar gedachtegoed. Inspireren, bewustwording, verbinden en synergie zijn begrippen die beoogd zijn te faciliteren tot het vergroten van aandacht en katalyseren van verandering in de zin van verbeteringen.

Overige doelen 2020-2021:

 1. Het breed informeren van verschillende groepen in de samenleving over emancipatie en gelijkwaardigheid;
 2. De samenwerking opzoeken met anderen, zoals individuen, non-profit organisaties, het bedrijfsleven en de overheid;
 3. Dialoog opgang brengen over het belang van een samenleving die gebruik maakt van het potentieel van alle mensen (vrouwen en mannen);
 4. Eigen activiteiten organiseren in het kader van het landelijke thema, zoals de officiële Kick-Off, de Power Awards en het Vrijheidsfeest;
 5. Alle initiatieven in het kader van Internationale Vrouwendag in Delft en omstreken promoten en het netwerk versterken;
 6. Mensen uit de regio met diverse culturele achtergronden de mogelijkheid bieden om zich als vrijwilliger in te zetten. Zo wil Stichting 8 Maart Delft bijdragen aan actief burgerschap;
 7. Het stimuleren van nieuwe initiatieven door organisaties of betrokken mensen.

Waarom Internationale Vrouwenweek?

Stichting 8 Maart Delft vindt het belangrijk om langer dan een dag per jaar stil te staan bij genderrechtvaardigheid, gelijke rechten en gelijke kansen voor vrouwen en mannen (jong en oud). Via de landelijke media en het regionale netwerk krijgt zij nog steeds signalen binnen van uitsluiting en discriminatie. Daarom is zelfs het streven om in de nabije toekomst niet een week, maar gedurende heel het jaar actief te zijn en netwerkpartners met elkaar te verbinden, het netwerk te versterken en ontmoeting en dialoog aan te jagen.

Internationale Vrouwendag

In 1912 werd er voor het eerst Nederlandse Vrouwendag georganiseerd. Op deze dag staat het ‘Algemeen Vrouwenkiesrecht’ op de agenda. De dag vond plaats op 12 mei en werd georganiseerd door de Sociaal- Democratische Vrouwenclubs. Aletta Jacobs (doctor in de medicijnen) is een pionier in het strijden om algemeen kiesrecht. In 1901 sprak zij al over Internationale Vrouwendag. Het duurt echter tot 1978 voordat de Verenigde Naties 8 maart erkent als officiële Internationale Vrouwendag. In Nederland wordt er door diverse vrouwengroepen en organisaties 8 maart gevierd. In het begin was de verbetering van vrouwenrechten, vooral het vrouwenkiesrecht, het doel. Tegenwoordig wordt Internationale Vrouwendag vaak georganiseerd rond een speciaal landelijk thema, zoals ‘tegen geweld’ of ‘gelijke behandeling’.

Bron: https://atria.nl/nieuws-publicaties/feminisme/feminisme-20e-eeuw/8-maart-internationale-vrouwendag/

Voor meer informatie zie volgende websites:

https://www.internationale-vrouwendag.nl/

https://atria.nl/


Over Stichting 8 Maart Delft

Sinds 2018 is Stichting 8 Maart Delft een officiële stichting. Voorheen stond de organisatie bekend als Het 8 Maart Comité. Het bestuur vindt het van belang om naast de vaste activiteiten bij te dragen aan de verbetering van de positie van vrouwen. Zij wil deelnemers meer bewust maken van hun eigen kunnen, maar ook van dat van een ander. Het gaat met name om de ‘eigen kracht’. Hiermee wordt bedoeld een kracht op basis waarvan iedereen kan participeren in de maatschappij en/of economisch zelfstandig kan worden. Een voorbeeld is het actief zoeken naar deskundigen die vrouwen concreet kunnen helpen binnen het landelijke thema, maar ook daar buiten. Daarnaast bemiddelt en ondersteunt het bestuur bij de organisatie van activiteiten. Zoals het vinden van een (gratis) locatie om een workshop te geven of worden twee of drie initiatiefnemers met elkaar verbonden. Op die manier kunnen netwerkpartners elkaar versterken.

Het bestuur bestaat op dit moment uit acht bestuursleden, maar is nog opzoek naar een Secretaris. Heeft u interesse in deze vacature? Neem dan contact op met Stichting 8 Maart Delft.

Internationale Vrouwendag vier je samen! Kom inspiratie opdoen bij een van onze activiteiten of dat van onze netwerkpartners en vergroot uw netwerk!

 

Volg je Internationale Vrouwendag Delft al? Dat kan ook op:

Facebook en  Twitter